Цей веб-сайт використовує файли cookie. Якщо ви продовжуєте перегляд веб-сайту без зміни налаштувань cookie, ми вважатимемо, що ви згодні отримувати всі файли cookies на веб-сайті. Налаштування cookie можна змінити у Вашому браузері. Детальніше у розділі Використання файлів «cookie».

Привіт! Раді тебе бачити!

Маленьке питання перш ніж перейти до змісту нашого сайту: Ти старше 18 років і споживаєш тютюн або нікотин?

Цей веб-сайт містить інформацію про нікотиновмісні продукти

ua | ru

0 800 502 111 Дзвінки безкоштовні. Тільки для повнолітніх

ПРАВИЛА АКЦІЇ «Заряди свою вечірку»

ПРАВИЛА АКЦІЇ  «Заряди свою вечірку»

12.11.2019 р.

м. Київ

  1. Загальні положення.

1.1. Наступні правила (далі – «Правила») застосовуються до Акції «Заряди свою вечірку» (далі – «Акція). Ці Правила переважають у випадку будь-якого розходження чи невідповідності з будь-якими іншими комунікаціями.

1.2. Беручи участь у цій Акції, ви погоджуєтесь або вважаєтесь такими, що погодились, діяти у відповідності з цими Правилами. Якщо ви не погоджуєтесь діяти у відповідності з Правилами, будь ласка, не приймайте участі в Акції.

1.3. Акція проводиться ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» (код ЄДРПОУ 40102602), адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15 (далі – «Організатор»).

1.4. Виконавцем Акції є агентство “20ten Creative Limited” (код компанії 08597516), адреса: 17-18 Hayward's Place, London, EC1R 0EQ (далі – «Виконавець»).

1.5. Акція проводиться на безоплатній основі.

  1. Умови проведення Акції

2.1. Акція проводиться Організатором на території України, за винятком тимчасово окупованих територій, у мережі Інтернет, а саме, у соціальній мережі Instagram (далі – «Територія проведення Акція»).

2.2. Акція проводиться в період з 12.12 по 26.12.2019 (до 12.00 години) року включно (далі – «Строк проведення Акції»). Відповідно дата початку Акції – 12.12.2019, а дата завершення Акції – 26.12.2019 (далі – «Дата завершення»); після Дати завершення заявки на участь в Акції не приймаються.

2.3. Акція проводиться з метою популяризації продукції під торговельною маркою “VELO” (надалі - Продукція).

  1. Вимоги до учасників Акції.

3.1. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3 цих Правил та належним чином виконала всі вимоги цих Правил.

3.2. До участі в Акції запрошуються особи від 18 років, які проживають на Території проведення Акції, є користувачами Інтернету та є споживачами тютюну та/або нікотину. Вік визначається станом на дату початку Акції.

3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути такі особи незалежно від виконання ними умов цих Правил:

3.3.1. Працівники Організатора/Виконавця Акції й будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, їхні діти та родичі, а також всіх, хто іншим чином пов’язаний з Організатором/Виконавцем Акції або компаніями групи Організатора/Виконавця Акції.

3.3.2. Особи віком до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

3.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

3.4.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

3.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

3.4.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам Акцій.

3.4.4. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого учасника в Акції.

3.5. Беручи участь в Акції, учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.

3.6. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних, вказаних для участі в Акції, зокрема щодо його віку, засобів зв’язку з таким учасником Акції, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити подарунок Акції, і такий учасник Акції втрачає право на отримання подарунка Акції.

3.7.  Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції учасників Акції, які порушили обов’язки, передбачені в цих Правилах, не надали на запит Організатора або Виконавця документів, що підтверджують вік, довідки про присвоєння РНОКПП.

3.8. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

  1. Умови участі в Акції.

4.1. Для участі в Акції необхідно протягом Строку проведення Акції, зазначеному в п. 2.2, виконати такі Завдання Акції:

4.1.1. Вподобати пост Акції – https://www.instagram.com/p/B5-oi_jp6op/?igshid=ro0f7hpng4l;

4.1.2. Підписатися на профіль в соціальній мережі Instagram @velo_pouches_ua (https://www.instagram.com/velo_pouches_ua/).

4.2. Беручи участь в Акції, учасник Акції погоджується не передавати неправдиву або оманливу персональну інформацію. За жодних обставин учасник Акції не повинен реєструватися для участі в Акції під чужим іменем.

  1. Подарунок Акції.

5.1. В Акції є один подарунок, який можна виграти. Переможець, що отримує Подарунок (далі – «Переможець») виграє Подарунок Акції, що включає:

  • Dj стартер-пак або колонку – на вибір Переможця.

5.2. Кількість подарунків Акції обмежена і складає зазначену вище кількість і грошові еквіваленти подарунків не вручаються Переможцеві.

5.3. Фонд подарунків Акції створюється за рахунок коштів Виконавця і використовується виключно для надання подарунків Акції Переможцеві Акції.

  1. Порядок визначення та оголошення Переможця Акції, вручення подарунку Акції.

6.1. Переможець Акції - це учасник Акції, який отримав право на отримання Подарунку Акції.

6.2. Визначення Переможця Акції проходить шляхом використання спеціального алгоритму (завантаження всіх вподобань посту Акції та використання спеціального алгоритму для визначення Переможця серед завантажених вподобань учасників Акції випадковим чином), який випадковим чином визначає Переможця серед усіх, хто виконав всі умови Акції, під незалежним наглядом, серед заяв усіх Учасників, отриманих та перевірених Виконавцем та його агентами.

6.3. Визначення Переможця Акції буде проведено 26.12.2019 року.

6.4. Результати визначення Переможця Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

6.5. Інформування Переможця Акції буде здійснено шляхом надсилання приватного повідомлення в соціальній мережі Instagram протягом 14 (чотирнадцяти) днів з Дати завершення.

6.6. Оголошення Переможця здійснюється шляхом публікації імені Переможця Акції, під якими він/вона зареєстрований/-а в мережі Instagram, на офіційній сторінці @velo_pouches_ua.

6.7. Беручи участь в Акції, учасник Акції надає Організатору дозвіл на використання його прізвища, ім’я та по батькові, імені користувача, під яким він зареєстрований у мережі Instagram, фото користувача шляхом оголошення такого імені користувача на сторінці @velo_pouches_ua на території всього світу. Учасник також надає Організатору та третім особам – підрядникам Організатора дозвіл на публічний показ, відтворення, розповсюдження в будь-який спосіб його імені користувача, під яким він зареєстрований у мережі Instagram, його фото з метою виконання умов Акції та з метою рекламування Акції і діяльності Акції й таких третіх осіб. Надання такої згоди та гарантій розглядається в розумінні ст. 296 Цивільного кодексу України та статті 8 Закону України «Про рекламу». Зазначені в пункті 6.7. дозволи на використання імені учасника надаються без обмеження по строку.

6.7. Переможець Акції у строк, повідомлений Організатором/Виконавцем, повинен надати копію/фото документу, що підтверджує вік та особу Переможця, а також копію/фото довідки про присвоєння РНОКПП.

6.8. У випадку неотримання відповіді та запитуваних даних від Переможця Акції протягом 3 (трьох) днів від інформування Переможця, Організатор залишає за собою право вибрати серед Учасників іншого Переможця у спосіб, визначений цими Правилами або розпорядитися подарунком на власний розсуд.

6.9. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким учасником Акції та/або ненадання / надання недостовірних документів, передбачених п.6.7 цих Правил, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку надати подарунок Акції, і такий учасник Акції втрачає право на отримання подарунка Акції.

6.10. Виконавець додатково повідомляє Переможця: коли, яким чином і у якому порядку подарунок буде доставлений Переможцеві в межах Території проведення Акції на адресу, вказану Переможцем Акції.

  1. Інформування щодо Правил Акції.

7.1. Інформування щодо цих Правил Акції здійснюється на офіційному сайті Організатора www.go-velo.com.ua, з розміщенням посилання на сторінці www.instagram.com/velo_pouches_ua.

  1. Загальні умови Акції.

8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду учасника Акції з цими Правилами. Порушення учасником Акції або відмова учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою учасника від участі в Акції та отримання подарунка Акції, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця.

8.2. Беручи участь в Акції, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних. Персональні дані учасників Акції будуть використовуватися виключно Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності і захисту персональних даних та виключно у зв’язку з проведенням Акції і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних із цією Акцією. Щодо всіх персональних даних, наданих учасниками Акції, Виконавцем/Організатором або уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.3. Організатор/Виконавець, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця, а також залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких проведення Акції або вручення подарунків Акції стало неможливим. За умови настання таких обставин, Організатор/Виконавець зберігають за собою право скасувати або змінити Акцію та ці Правила без попереднього повідомлення. Організатор/Виконавець повідомлятиме учасників Акції про будь-які зміни в Акції якнайшвидше.

8.5. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором до початку Акції, а також в описаних в Правилах випадках – у будь-який час бути змінені та/або доповненні, про що якнайшвидше буде повідомлено учасників Акції.

8.6. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за:

8.6.1. Не ознайомлення учасниками з цими Правилами Акції.

8.7. Організатор/Виконавець на власний розсуд можуть заборонити подальшу участь у Акції будь-якій особі, яка порушує ці Правила або не відповідає критеріям участі, наведеним у цих Правилах.

8.8. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність чи належне проведення Акції, Організатор/Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово зупинити проведення Акції.

8.9. Організатор/Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового проведення Акції.

8.10. Організатор/Виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Акції будь-кого з учасників Акції.

8.11. Ця Акція не є лотереєю, азартною грою або послугою в галузі грального бізнесу.

8.12. Терміни, що використовуються в цих Правилах, належать виключно до цієї Акції. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалюється Організатором.

8.13. Всі відносини, що стосуються проведення Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду, крім випадків передбачених у п. 6 Правил.

8.14. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з вартості подарунків Акції, а також митні збори здійснюються відповідно до чинного законодавства України Виконавцем Акції.

8.15. Участь в Акції здійснюється без будь-якої попередньої оплати, зобов’язання оплатити чи будь-якого платежу для учасників Акції.

8.16. Виконавець залишає за собою право розслідувати випадки та вживати усіх необхідних дій для захисту від шахрайських чи недійсних облікових записів в соціальній мережі Instagram. Крім того, Виконавець залишає за собою право відхилити ті облікові записи, які, на його думку та оцінку, не відповідають Правилам або є шахрайськими чи недійсними.

8.17. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за будь-який аспект подарунку Акції, який втрачено, пошкоджено, затримано або який не зможе бути доставленим Переможцеві до дати вручення подарунку Акції.

8.18. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.

8.19. Відповідальними особами за проведення Акції є Організатор та Виконавець. Соціальна мережа Instagram не несе відповідальності за цю Акцію. Акція жодним чином не спонсорується, не затверджується, не рекомендується і не керується зі сторони соціальної мережі Instagram.

Liquid error: Could not find asset snippets/country-restriction.liquid