Умови пропозиції «1+1 VELO»

  1. Загальні положення.

1.1. Пропозиція «1+1 VELO» (далі – Пропозиція) проводиться ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» (ідентифікаційний номер 40102602), адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15 (далі – Організатор).

  1. Умови дії Пропозиції.

2.1. Пропозиція діє з 15.02.2021 по 15.03.2021 року (далі – Строк дії Пропозиції).

2.2. Пропозиція надається Організатором на всій території Україна, за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення ООС (далі – Територія дії Пропозиції), у мережі Інтернет, зокрема, у соціальній мережі Instagram та на інформаційних ресурсах онлайн-видань, зазначених в п.4.1.2.

2.3. Пропозиція надається з метою популяризації продукції, що випускається під торговельною маркою “VELO” (далі - Продукція).

  1. Вимоги до Учасників Пропозиції.

3.1. Учасником Пропозиції вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3 цих Умов та належним чином виконала всі вимоги цих Умов.

3.2. До отримання та використання пропозиції запрошуються особи від 18 років, які проживають на Території дії Пропозиції, є користувачами Інтернету та є споживачами тютюну або нікотину (далі – Учасники Пропозиції). Вік визначається станом на дату початку дії Пропозиції.

3.3. Учасниками Пропозиції не визнаються та не можуть бути такі особи незалежно від виконання ними умов цих Умов:

3.3.1. Особи віком до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

3.4. Учасники Пропозиції під час отримання та використання Пропозиції зобов’язуються:

3.4.1. Дотримуватися вимог цих Умов та норм чинного законодавства України.

3.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Умовами.

3.4.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Пропозиції.

3.4.4. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність отримання та використання Пропозиції таким Учасником.

3.5. Отримуючи та використовуючи Пропозицію, Учасник погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Умовами.

3.6. У разі надання Учасником недостовірних/некоректних даних, вказаних для отримання і використання Пропозиції, зокрема щодо його віку, такий Учасник втрачає право на отримання  та використання Пропозиції.

3.7.  Організатор залишає за собою право відсторонити від отримання та використання Пропозиції учасників, які порушили обов’язки, передбачені в цих Умовах та не надали на запит Організатора документів, що підтверджують вік.

3.8. Учасник Пропозиції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Умов, втрачає право на подальше отримання і використання Пропозиції.

  1. Умови отримання та використання Пропозиції.

4.1. Для отримання та використання пропозиції необхідно протягом Строку дії Пропозиції, зазначеному в п.2.1, виконати наступні умови:

4.1.1. Бути зареєстрованим користувачем на веб-сайті https://go-velo.com.ua/ (надалі - Веб-сайт). Реєстрація здійснюється у розділі Веб-сайту за посиланням

4.1.2. Перейти за унікальним посиланням, розміщеним:

- на персональних сторінках у соціальній мережі Instagram лідерів думок:

@kov2nenko, @shliakhtych_ , @lana_musienko , @nikolenkotanya , @lubka_gubka , @taniaaboronok , @vita.bulanaya , @pustovit , @ellert_a , @siniciliya , @k.a.d.n.a.y , @lionilal , @o_kramar , @ms.dotsenko_s , @gonkovskiy , @sashaskorost , @forsyuk_roma

- у публікаціях на правах реклами VELO у наступних онлайн виданнях:
https://bzh.life/ , https://fw-daily.com/ , https://maincream.com/ , https://vgorode.ua/ , https://mmr.ua/ , https://sostav.ua/ , https://vogue.ua/

4.1.3.При замовленні мінімум 1 (однієї) будь-якої банки VELO отримати другу будь-яку банку за спеціальною ціною, що становить 1 (одну) грн.

4.2. Учасник Пропозиції може одноразово скористатися Пропозицією щодо визначеного асортименту товарів: нікотиновмісних паучів без тютюну VELO.

4.3. У рамках Пропозиції Учасник може отримати лише одну банку VELO за спеціальною ціною, що становить 1 (одну) грн., за умови замовлення 1 (однієї) банки VELO.

4.4. Учасник може скористатися Пропозицією виключно при замовленні товарів на Веб-сайті https://go-velo.com.ua/ .

4.5. Розміщення посилання на сайт Пропозиції у публічному доступі, у тому числі в мережі Інтернет, забороняється.

4.6. Передача та використання посилання на сайт Пропозиції Учасником третім особам забороняється.

  1. Інформування щодо Умов Пропозиції.

5.1. Інформування щодо цих Умов здійснюється на офіційному сайті Організатора www.go-velo.com.ua, з розміщенням посилання на офіційній сторінці @velo_pouches_ua (www.instagram.com/velo_pouches_ua) в мережі Instagram.

5.2. Умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього періоду строку дії Пропозиції. Зміни та/або доповнення Умов можливі лише, в разі їх оприлюднення в порядку, що визначений для інформування щодо умов пропозиції. Такі зміни і/або доповнення набувають чинності з моменту їх публікації.

  1. Загальні умови Пропозиції.

8.1. Отримання та використання Пропозиції автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду учасника з цими Умовами. Порушення учасником або відмова учасника від належного виконання цих Умов вважається відмовою учасника від отримання Пропозиції, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора.

8.2. Беручи участь в Пропозиції, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних. Персональні дані учасників Пропозиції будуть використовуватися виключно Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності і захисту персональних даних та виключно у зв’язку з проведенням Пропозиції і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних із цим Пропозицією. Щодо всіх персональних даних, наданих учасниками, Організатором або уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.3. Організатор, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на Території дії Пропозиції, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких дія Пропозиції стала неможливою.

8.4. Ці Умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором до початку дії Пропозиції.

8.5. Організатор не несе відповідальності за:

8.5.1. Неознайомлення з цими Умовами.

8.5.2. Організатор на власний розсуд можуть заборонити подальшу участь у Пропозиції будь-якій особі, яка порушує ці Умови або не відповідає критеріям участі, наведеним у цих Умовах.

8.6. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Пропозиції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність чи належне проведення Пропозиції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово зупинити дію Пропозиції.

8.7. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового проведення Пропозиції.

8.8. Організатор не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Пропозиції будь-кого з учасників.

8.9. Ця Пропозиція не є лотереєю, азартною грою або послугою в галузі грального бізнесу.

8.10. Терміни, що використовуються в цих Умовах, належать виключно до цієї Пропозиції. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Умовами, рішення ухвалюється Організатором.

8.11. Всі відносини, що стосуються проведення Пропозиції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Умов, і при не врегульованих Умовами спірних питаннях остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Пропозиції, є остаточними і не підлягають перегляду.

8.12. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Умовах, регулюються на основі чинного законодавства України.

8.13. Відповідальною особою за проведення Пропозиції є Організатор. Соціальна мережа Instagram не несе відповідальності за цю Пропозицію. Пропозиція не спонсорується, не рекомендується і не керується зі сторони соціальної мережі Instagram.

 

 

Привет! Рады тебя видеть!

Маленький вопрос прежде чем перейти к содержанию нашего сайта:
Ты старше 18 лет и потребляешь табак или никотин?

Доступ на сайт разрешен только лицам старше 18 лет, которые являются потребителями табачных или никотиносодержащей изделий.

18+ Этот сайт содержит информацию о Никотиносодержащие продукты

VELO MINI
Самый удобный формат
для знакомства с VELO
Компактные паучи и банка
Фруктовые вкусы – Berry Frost
и Tropic Breeze
20 паучей в банке
Крепость:
MEDIUM
ФОРМАТ ПАУЧЕЙ:
MINI
SLIM
REGULAR
VELO SLIM
Паучи для более опытных
пользователей VELO
Разнообразные вкусы –
Ice Cool, Berry Frost, Tropic Breeze и Freeze
20 никотиновых паучей в банке
Крепость:
STRONG
X-STRONG
ФОРМАТ ПАУЧЕЙ:
MINI
SLIM
REGULAR
VELO REGULAR
Для самых опытных
пользователей VELO
Насыщенный Urban Vibe
со вкусом клюквы и X-Freeze со вкусом взрывного ментола
18 никотиновых паучей в банке
Крепость:
ULTRA
ФОРМАТ ПАУЧЕЙ:
MINI
SLIM
REGULAR

18+ ЭТОТ ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НИКОТИН И ВЫЗЫВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ
ТОЛЬКО ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НИКОТИН