Правила програми «Приведи Друга»

 Правила програми «Приведи Друга»

1. Загальні положення.

1.1. Програма «Приведи Друга» (надалі – «Програма») проводиться ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» (код ЄДРПОУ 40102602), адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15 (надалі – «Організатор»).

2. Умови проведення Програми.

2.1. Програма проводиться з 31.01.2020 з моменту публікації правил програми «Приведи друга» (надалі – «Правила») на веб-сайті go-velo.com.ua (надалі – «Сайт») по 31.03.2020 (надалі – «Строк проведення Програми»).

2.2. Програма проводиться Організатором на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення ООС (надалі – «Територія проведення Програми»), зокрема в мережі авторизованих точок продажу VELO (надалі – «Точки продажу») та на Сайті.

2.3. Метою Програми є ознайомлення Потенційних споживачів із продукцією, що виготовляється під торговельною маркою VELO (надалі – «Продукція»), її характеристиками, принципами споживання, надання підтримки при оформленні замовлення на Сайті або в Точках продажу.

2.4. Для цих Правил Потенційний споживач – це повнолітня особа, яка є споживачем тютюнових або нікотиновмісних виробів та яка виявила зацікавленість у Продукції і надала згоду на обробку своїх персональних даних із метою отримання інформації про Продукцію.

3. Вимоги до учасників Програми.

3.1. Учасником Програми вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3 цих Правил та належним чином виконала всі вимоги цих Правил.

3.2. До участі в  Програмі запрошуються особи від 18 років, які проживають на Території проведення Програми, та є споживачами Продукції під торговельною маркою VELO і зареєстровані на Сайті. Вік визначається станом на дату початку Програми.

3.3. Учасниками Програми не визнаються та не можуть бути такі особи незалежно від виконання ними умов цих Правил:

3.3.1. Особи віком до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

3.4. Учасники Програми під час участі в Програмі зобов’язуються:

3.4.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

3.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами;

3.4.3. Не розкривати та/або розповсюджувати будь-якими способами, окрім передбачених цими Правилами, персональні дані Потенційних споживачів;

3.4.5. Не передавати свій логін та пароль для входу на Сайт третім особам.

3.4.6. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам Програми.

3.4.7. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого учасника в Програмі.

3.5. Беручи участь в Програмі, учасник Програми погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.

3.6. Організатор може заблокувати доступ Учасника на Сайт та відсторонити від участі у Програмі в наступних випадках:

- Учасник перестав відповідати умовам, дотримання яких необхідне для доступу до Сайту та участі у Програмі;

- надання Учасником недостовірних персональних даних;

- Учасник звернувся з вимогою закрити доступ на Сайт;

- якщо Учасник має більше одного облікового запису на Сайті;

- Учасник не виконує/неналежно виконує Правила Програми та доступу на Сайт.

4. Умови участі в Програмі.

4.1. Для участі в Програмі Учасникові необхідно протягом Строку проведення Програми, зазначеному в п. 2.1, виконати такі умови Програми:

4.1.2. Учасник здійснює замовлення двох або більше банок Продукції на Сайті чи покупку в Точках продажу. Після цього протягом двох днів Учасник отримує промокод в смс-повідомленні. Якщо Учасник не отримав промокод, то він може звернутися за допомогою за номером 800 502 111*.

4.1.3. Учасник може поділитися даним промокодом з максимум трьома Потенційними споживачами, попередньо пересвідчившись у тому, що Потенційний споживач:

- є повнолітнім споживачем тютюнових або нікотиновмісних виробів. У разі виникнення обґрунтованих сумнівів у досягненні повноліття Потенційним споживачем, Учасник Програми перевіряє документ, що посвідчує особистість Потенційного споживача;

- погоджується на обробку своїх персональних даних Організатором з метою отримання інформації про Продукцію, у зв’язку з чим дає згоду отримувати телефонні дзвінки та повідомлення (смс, месенджери, еmail) від представників Організатора.

4.1.4. Потенційний споживач здійснює замовлення Продукції на Сайті й вводить отриманий від Учасника промокод при оформленні замовлення в спеціальне поле для промокоду, що надає йому право одноразово замовити одну банку Продукції за спеціальною ціною 70 грн.

4.1.5. Після застосування промокоду Потенційним споживачем Учасник отримує винагороду Програми.

4.2. Учасник має право лише один раз взяти участь у Програмі

4.3. Учасник має право поділитися одним промокодом максимум з трьома Потенційними споживачами.

4.4. Учасник може використати промокод з моменту його отримання і до завершення Строку проведення програми.

5. Умови нарахування винагороди Учаснику

5.1. Винагорода нараховується за умови, що Потенційний споживач, якому Учасник надав промокод, відповідає умовам пункту 4.1.3. та виконав вимоги пункту 4.1.4. цих Правил. Учасник повідомляється про отримання винагороди телефонним дзвінком.

5.2. Розмір та формат винагороди визначається Організатором і становить знижку 50 грн. на наступне замовлення на Сайті чи покупку Продукції у Точках продажу.

5.3. Організатор може вимагати надання Учасником копії персональних документів Учасника, а саме копію паспорта громадянина України (або іншого аналогічного документу, що посвідчує особистість). Надання учасником Програми недостовірних/некоректних даних, вказаних для участі в Програмі, зокрема щодо його віку, звільняє Організатора від обов’язку надати йому винагороду, і такий учасник Програми втрачає право на отримання винагороди.

5.4. Винагорода не підлягає обміну на готівкові кошти та надається виключно у розмірі та формі, визначеній Організатором.

6. Обмеження відповідальності.

6.1. Погоджуючись з даними Правилами, Учасник дає згоду, що ні Організатор, жодна з допущених Організатором третіх осіб не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникати в результаті використання Учасником або неможливості використання цього Сайту.

6.2. Цi положення поширюються на помилки, пропускання, переривання, несправності, затримки, комп’ютернi віруси, втрату Учасником прибутку чи інформації, несанкціонований доступ або порушення пересилань Учасника чи інформації Учасника та іншу матеріальну чи нематеріальну шкоду).

6.3. Це обмеження відповідальності застосовується незалежно від того, чи стягуються збитки на основі Правил, у результаті недбалості чи на будь-яких інших підставах, які виникають у зв’язку з використанням, неможливістю використати або наданням інформації, послуг, продукції чи матеріалів, доступних на цьому Сайті, i навіть у тому разі, якщо Організатор або будь-яка допущена Організатором третя особа виявили недбалість або були попереджені про можливість виникнення таких збитків.

6.4. Організатор має право в будь-який час без завчасного попередження розширити, видозмінити, призупинити чи повністю закрити Сайт, Програму або будь-яку їхню частину й не несе жодної за це відповідальності. Організатор залишає за собою право на зміну цих Правил без попереднього узгодження та додаткового повідомлення.

7. Конфіденційність та обробка персональних даних.

7.1. Погоджуючись із цими Правилами, Учасник приймає ці умови та надає свою згоду на безстрокову обробку своїх персональних даних та включення Учасника до бази персональних даних Організатора.

7.2. Надані дані (прізвище, ім’я та по-батькові, дата народження, номер телефону, адреса електронної пошти, місце роботи, стать та інші дані надані Учасником Організатору) оброблятимуться Організатором з метою виконання цих Правил та Програми, надання інформації щодо Програми, надання винагороди на умовах Програми тощо. Погоджуючись з даними Правилами, Учасник погоджується з тим що Організатор направлятиме Учаснику таку інформацію за допомогою засобів електронного зв'язку або іншим способом (включаючи телефонні дзвінки, електронну пошту, пошту, SMS, MMS та інші месенджери).

7.3. Учасник у будь-який момент можете звернутися з вимогою виключити його з бази даних до контакт-центру за номером 800 502 111* або за адресою 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, 14 пов. Видалення з бази даних персональних даних Учасника означає, що Учасник не буде отримувати від Організатора вказану інформацію і всі дані Учасника буде видалено з бази Організатора.

7.4. Учасник користується всіма правами та обов’язками, наданих суб’єкту персональних даних законодавством.

* Дзвінки безкоштовні. Тільки для повнолітніх.

Привіт! Раді тебе бачити!

Маленьке питання перш ніж перейти до змісту нашого сайту:
Ти старше 18 років і споживаєш тютюн або нікотин?

Доступ на сайт дозволений тільки особам старше 18 років, які є споживачами тютюнових або нікотиновмісних виробів.

18+ Цей веб-сайт містить інформацію про нікотиновмісні продукти

VELO MINI
Найзручніший формат
для знайомства з VELO
Компактні паучі та банка
Фруктові смаки – Berry Frost
та Tropic Breeze
20 паучів у банці
Міцність:
MEDIUM
ФОРМАТ ПАУЧІВ:
MINI
SLIM
REGULAR
VELO SLIM
Паучі для більш досвідчених
користувачів VELO
Різноманітні смаки –
Ice Cool, Berry Frost, Tropic Breeze та Freeze
20 нікотинових паучів у банці
Міцність:
STRONG
X-STRONG
ФОРМАТ ПАУЧІВ:
MINI
SLIM
REGULAR
VELO REGULAR
Для найдосвідченіших
споживачів VELO
Насичений Urban Vibe зі смаком журавлини та X-Freeze зі смаком вибухового ментолу
18 нікотинових паучів у банці
Міцність:
ULTRA
ФОРМАТ ПАУЧІВ:
MINI
SLIM
REGULAR

18+ ЦЕЙ ПРОДУКТ МІСТИТЬ НІКОТИН ТА ВИКЛИКАЄ ЗАЛЕЖНІСТЬ
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОВНОЛІТНІХ ОСІБ, ЯКІ СПОЖИВАЮТЬ НІКОТИН