ПРАВИЛА І УМОВИ рекламної акції «VELO mini»

(далі - «Офіційні правила», «Правила»)

 1. Загальні положення
 • Акція: захід рекламного характеру «VELO mini», метою якого є просування та сприяння продажу продукції ТМ VELO. Акція проводиться відповідно до викладених нижче Офіційних правил.
 • Замовником Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна», місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, ідентифікаційний код 40102602.
 • Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Севен Груп», місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, буд. 10/10, к. 46, адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 50, 2 поверх, ідентифікаційний код 36085597, Тел./факс: (044) 500 7780.
 • Акція діє: з 6 липня 2021 року з 19 год 00 хв до 7  липня  2021 року  19 год 00 хв
 • Територія дії Акції: територія України, крім АР Крим та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
 • Сайт Акції/Сайт – веб-сайт за адресою: https://go-velo.com.ua/, на якому розміщено Офіційні правила Акції та деталі проведення Акції, повідомляються будь-які зміни щодо проведення Акції тощо.
 • Заохочення - iPhone 12 mini ( 128 Gb, white Model А2399) та паучі VELO mini (шість шт.).
 • Організатор та Замовник мають право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб. Окремі частини Акції можуть бути виконані Замовником самостійно та без залучення Організатора.
 • Учасником Акції може бути будь-яка повністю правоздатна та дієздатна фізична особа віком від 18 років, яка є громадянином України, постійно проживає на території дії Акції, надала свою однозначну згоду з цими Правилами та виконала всі умови участі в Акції, крім Замовника, Організатора та пов’язаних з ними осіб, а також осіб, що залучаються до проведення цієї Акції.
 • Організатор або Замовник залишають за собою право вносити зміни до цих Правил шляхом опублікування їх нової версії на Сайті, однак, така поправка не може порушувати вже набуті права Учасників. Будь-яка детальна інформація може бути додатково надана Учасникам Акції шляхом розміщення її на Сайті.

Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу або конкурсом, а Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу.

 1. Порядок участі в Акції та визначення Переможця
 • Для того, щоб взяти участь в Акції, Учаснику Акції в день проведення Акції необхідно:
  • підписатися на сторінку VELO в соціальній мережі Instagram @velo_pouches_ua;
  • поставити «+» в сторіс на сторінці блогера Олександра Залиско в соціальній мережі Instagram https://instagram.com/o_zalisko;
  • натиснути «Подобається» / «Like» трьом останнім публікаціям на сторінці VELO в соціальній мережі Instagram @velo_pouches_ua;
  • у випадку здобуття права на одержання Заохочення, надати представнику Організатора всю запитувану ним інформацію, необхідну для одержання такого Заохочення;
  • з‘явитися до узгодженого місця одержання Заохочення (відділення кур’єрської служби доставки) для одержання Заохочення, право на одержання якого здобув такий Учасник відповідно до цих Правил та умов Акції;
 • Переможець Акції, що здобуває право на одержання Заохочення, визначається Організатором та третьою особою, залученою ним до проведення Акції, шляхом випадкового «сліпого» вибору серед всіх Учасників Акції, що виконали умови цієї Акції (далі – «Розіграш»).
  • Розіграш проводиться 8 липня 2021 року блогером Олександром Залиско в соціальній мережі Instagram на сторінці https://instagram.com/o_zalisko ;
 • Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати проведення Розіграшу Організатор зв’язується з таким Переможцем, шляхом відправлення повідомлення в соціальній мережі Instagram, для з’ясування додаткової інформації.
 • Для одержання Заохочення Переможець повинен протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення від представника Організатора, відправити на електронну адресу info@7com.com.ua наступну інформацію про себе:
 • номер контактного мобільного телефону.
 • прізвище, ім’я, по батькові Переможця.
 • інформацію про спосіб одержання Заохочення (відділення кур’єрської служби доставки).
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру обліко24вої картки платника податків або копію сторінки паспорта з відповідною відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки через релігійні або інші переконання.
 • копію паспорта громадянина України (1,2 сторінки та сторінка з даними про останню реєстрацію), у випадку оформлення паспорта у формі ID картки, надається копія усіх сторін ID картки та копія довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування. 
  • Якщо за результатами 2 (двох) спроб протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення Розіграшу Переможець не відповів на повідомлення Організатора та/або Переможець Акції не надає або відмовляється надати представнику Організатора запитувані ним дані, участь такого Учасника в Акції та право Учасника Акції на одержання Заохочення анулюються без сплати будь-якої компенсації як зі сторони Організатора, так і зі сторони Замовника, і Організатор має право визначити Переможця зі списку додаткових претендентів. У випадку, якщо першого зі списку Учасника, з яких-небудь причин неможливо буде визначити Переможцем, Організатор визнає Переможцем наступного і так далі.
  • Заохочення обміну та поверненню не підлягає. Передача права на отримання та/або використання Заохочення іншій особі не допускається. Заохочення не може бути змінене Учасником Акції або замінене на будь-який інший предмет/річ. Грошовий еквівалент Заохочення - не надається.
  • Вигляд Заохочень може відрізнятися від того, що зображений в рекламних матеріалах та на Сайті Акції. Будь-які претензії щодо кольору, форми, якості та матеріалу Заохочення – не приймаються.
  • Відправка Заохочення здійснюється протягом 30 днів з моменту проведення відповідного розіграшу та надання Переможцем всієї додаткової інформації, що буде запитувана Організатором.
  • Доставка Заохочення Переможцю здійснюється службою кур’єрської доставки до відділення такої кур’єрської служби, що зазначається Переможцем, та лише на Території дії Акції.
  • Замовник/Організатор не несе відповідальності за якість наданих Заохочень та за будь-які наслідки їх використання.
  • Замовник/Організатор не несе відповідальності за втрату чи пошкодження Заохочення, що сталося з вини третьої особи, яка надає послуги відправки/доставки заохочення.
  • Відповідальність за якість та комплектність Заохочень несе відповідний виробник товарів.
  • Всі витрати, пов’язані із одержанням та/або у зв’язку з одержанням та використанням будь-якого із Заохочень, здійснюється за рахунок власних коштів Переможця та відшкодуванню Замовником/ Організатором не підлягають.
  • Замовник/Організатор не несе відповідальності у випадку, якщо використання Заохочення стало неможливим внаслідок виявлення недоліків в товарах тощо. Всі та будь-які скарги, претензії чи заяви щодо товарів, що є Заохоченнями за Акцією, приймаються, розглядається та вирішують виключно виробниками таких товарів. Всі та будь-які претензії чи заяви щодо неможливості використання заохочення розглядаються виключно виробниками таких товарів. Замовник/Організатор не несе відповідальності у випадках, коли Переможець Акції не може скористатися заохоченням з незалежних від Організатора/Замовника причин.
  • Переможець Акції, отримуючи відповідне Заохочення, розуміє, що таке Заохочення є доходом цього Переможця Акції та відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення та наслідки таких дій. Замовник/ Організатор Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції доходу у вигляді Заохочення.
 1. Обмеження
 • Замовник або Організатор на свій розсуд може визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити участь у Акції будь-якій особі, яка бере участь у такій Акції з метою заподіяння будь-кому шкоди, в тому числі моральної, розпалення будь-якої ворожнечі, образи честі та гідності, в тому числі завданню шкоди діловій репутації Замовника.
 • Замовник або Організатор залишають за собою право приймати рішення про позбавлення Учасника права участі в Акції в разі: (i) порушення Учасником цих Правил; (ii) заплямування або посягання на чесне ім'я Замовника, його репутацію або інтереси будь-якими діями, вжитими Учасником протягом періоду дії Акції; (ііі) надання Учасником недостовірних або помилкових даних під час процесу участі в Акції; (iv) ненадання згоди з цими Правилами; (v) ненадання згоди на обробку персональних даних; (vi) надання недостовірної інформації.
 • Замовник або Організатор на свій розсуд може визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити участь у Акції будь-якій особі, яка бере участь у такій Акції з метою заподіяння будь-кому шкоди, в тому числі моральної, розпалення будь-якої ворожнечі, образи честі та гідності, в тому числі завданню шкоди діловій репутації Замовника.
 • Замовник або Організатор не несуть відповідальності за технічні помилки у роботі хостингу чи операторів, що надають Інтернет-послуги, та роботу поштових служб.
 1. Процедура розгляду скарги

4.1. Учасник може подати будь-яку скаргу щодо Акції Організатору в письмовому вигляді рекомендованим листом або кур’єрською службою протягом 14 днів з дня отримання інформації про будь-які порушення, пов’язані з Акцією. Для виконання вищевказаної вимоги щодо обмеження часу, вирішальну роль буде відігравати дата відправки такого листа. Скарги, подані після закінчення вищевказаного терміну, не будуть розглядатися.

4.2. Лист необхідно направляти за такою адресою Організатора: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 50, 2 поверх.

4.3. Рішення про прийняття або відхилення скарги приймаються Організатором протягом 21 дня з моменту отримання такої скарги. Організатор зобов’язується проінформувати Учасника в письмовій формі про своє рішення.

4.4. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник Акції. При цьому рішення останнього остаточне і не підлягає оскарженню.

 

 1. Збір особистих даних учасників
 • Замовник розглядається в якості володільця персональних даних всіх учасників, зібраних в межах проведення Акції.
 • Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що він добровільно та однозначно надає свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» на свій розсуд у будь-який спосіб з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України та для цілей оподаткування; підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе та фото Учасника, зроблене в момент вручення Учаснику Заохочення, на яке він здобув право.
 • Персональні дані використовуватимуться Замовником без будь-яких обмежень за територією та способом використання до 31 грудня 2021 року.
 • Учасник Акції підтверджує, що він надає згоду Замовнику на передачу його персональних даних третім особам, без повідомлення Учасника Акції про здійснення такої передачі.
 • Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, які передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 1 червня 2010 року, з яким можна ознайомитися за посиланням http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17, а також цим підтверджує, що Замовник та інші особи звільнені від зобов’язання додатково направляти Учаснику Акції повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
 • Усі запити щодо обробки персональних даних необхідно направляти на адресу Замовника.
 • Після завершення строку надання дозволу на обробку персональних даних Учасників, всі такі персональні дані та, зокрема, письмові та електронні копії паспорту, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків тощо будуть знищені Організатором.
 • Учасник Акції дозволяє Замовнику та Організатору здійснювати публікацію фото та прізвище, ім’я, по-батькові Учасника Акції та його нік нейм на Сайті Акції та в соціальних мережах
 1. Прикінцеві положення

6.1. Беручи участь у Акції, учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.

6.2. Участь в Акції не надає права будь-якому Учаснику вимагати надання Заохочення.

6.3. Замовник та Організатор підтверджують, що Instagram звільнений від будь-якої відповідальності в межах та щодо проведення Акції.

6.4. Замовник та Організатор підтверджують, що Акція не спонсорується, не рекомендується, не проводиться під керівництвом і не пов'язана з Instagram.

Привіт! Раді тебе бачити!

Маленьке питання перш ніж перейти до змісту нашого сайту:
Ти старше 18 років і споживаєш тютюн або нікотин?

Доступ на сайт дозволений тільки особам старше 18 років, які є споживачами тютюнових або нікотиновмісних виробів.

18+ Цей веб-сайт містить інформацію про нікотиновмісні продукти

VELO MINI
Найзручніший формат
для знайомства з VELO
Компактні паучі та банка
Фруктові смаки – Berry Frost
та Tropic Breeze
20 паучів у банці
Міцність:
MEDIUM
ФОРМАТ ПАУЧІВ:
MINI
SLIM
REGULAR
VELO SLIM
Паучі для більш досвідчених
користувачів VELO
Різноманітні смаки –
Ice Cool, Berry Frost, Tropic Breeze та Freeze
20 нікотинових паучів у банці
Міцність:
STRONG
X-STRONG
ФОРМАТ ПАУЧІВ:
MINI
SLIM
REGULAR
VELO REGULAR
Для найдосвідченіших
споживачів VELO
Насичений Urban Vibe зі смаком журавлини та X-Freeze зі смаком вибухового ментолу
18 нікотинових паучів у банці
Міцність:
ULTRA
ФОРМАТ ПАУЧІВ:
MINI
SLIM
REGULAR

18+ ЦЕЙ ПРОДУКТ МІСТИТЬ НІКОТИН ТА ВИКЛИКАЄ ЗАЛЕЖНІСТЬ
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОВНОЛІТНІХ ОСІБ, ЯКІ СПОЖИВАЮТЬ НІКОТИН